Tarieven en vergoedingen

Vergoeding

Bel mij gerust als u vragen heeft over de vergoeding van de therapie, dan help ik u uitzoeken op welke vergoeding u recht heeft.

De geleverde zorg van Psychologiepraktijk Petra de Haan valt onder Generalistische Basis GGZ (BGGZ). Om voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de behandeling in de Basis-GGZ in aanmerking te komen is een verwijzing van uw huisarts noodzakelijk.

Ik heb in 2024 geen contract met CZ (inclusief OHRA en Nationale Nederlanden).

Ik heb in 2024 wel contacten met Zilveren Kruis (inclusief alles wat daaronder valt zoals FBTO), Menzis (inclusief Anderzorg), DSW (inclusief o.a. Stad Holland en Ditzo), en VRZ (en alles wat daaronder valt).

Als er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar worden de kosten van de behandeling door uw verzekeraar rechtstreeks aan Psychologiepraktijk Petra de Haan betaald. De kosten van de behandeling gaan wel eerst van uw eigen risico af (voor 2023 is dat minimaal 385 euro).

Als ik géén contact heb met uw zorgverzekeraar dan geldt dat de behandeling gedeeltelijk vergoed wordt en gedeeltelijk voor uw eigen rekening komt.  U krijgt aan het einde van de behandeling zelf de rekening. U kunt deze rekening indienen bij uw zorgverzekeraar. Psychologiepraktijk Petra de Haan voldoet aan alle eisen om (gedeeltelijke) vergoeding te krijgen vanuit het basispakket. Heeft u een restitutiepolis? Dan krijgt u het volledige bedrag vergoed. Heeft u een naturapolis? Dan krijgt u 65-75% vergoed. Informeer voordat we beginnen bij uw zorgverzekering wat u vergoed krijgt.  Dit is uw eigen verantwoordelijkheid en dan weet u precies hoeveel u zelf nog moet bijbetalen. Als u hier niet uitkomt of vragen over heeft, help ik u graag. Neem hierover gerust contact op.

Ongeacht de polis die u heeft is er een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar wanneer u een behandeling ondergaat in de GGZ en voor vergoeding in aanmerking wilt komen.

Betaling geschiedt via een factuur die ik na elke sessie mag opmaken, maar meestal kies ik ervoor dit eens in de 1 à 2 maanden te doen en dan enkele sessies tegelijk in rekening te brengen.  Als de factuur naar uzelf gaat, zal ik dit in overleg met u doen. Hij dient binnen een maand betaald te worden. Deze factuur kan ook gebruikt worden om bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Tarieven

Het Zorgprestatiemodel is vanaf januari 2022 de nieuwe bekostiging voor de de GGZ. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening verstuurd kort nadat de zorgprestaties (de gesprekken) hebben plaatsgevonden. Het gaat ten koste van uw eigen risico van het jaar waarin de gesprekken plaatsvinden. Gaan we nog door in het volgende jaar, betaalt u dus opnieuw eigen risico. U kunt op de rekening precies zien hoeveel sessies en tijd er in rekening is gebracht en wanneer de sessies hebben plaatsgevonden. In het tarief zit de ook de indirecte tijd meegerekend, dat wil zeggen de tijd die ik besteed aan verslaglegging, intervisie, telefoon- en emailcontacten. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd in de NZA-tarieven.

Duur van behandeling

De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten (laag, matig of ernstig), het risico (laag tot matig), de complexiteit (laag) en het beloop van de klachten. Dit wordt bepaald na het intakegesprek. Dan bepaal ik aan de hand van de intakegegevens en een vragenlijst, en in overleg met u, het zorgzwaartetype, dit staat ook op de factuur. Dit heeft geen gevolgen voor de duur van de therapie. Zonodig stellen we het tussentijds bij. Kanttekening is wel dat ik altijd kortdurend werk, meestal is dit maximaal 11 sessies.

Let op: sommige diagnoses vallen buiten de verzekerde zorg. Als dit op u van toepassing is zal dat met u na de intake worden besproken. De intake (maximaal twee gesprekken) wordt sowieso vergoed. U kunt er dan voor kiezen om de behandeling zelf te betalen of wij kunnen u terugverwijzing voor begeleiding door uw huisarts/POH-GGZ. De prestatie Onvolledig Behandeltraject wordt in rekening gebracht indien:

– Geen verzekerde DSM stoornis vastgesteld kan worden.
– Binnen een behandelinzet van 120 minuten vastgesteld wordt dat de cliënt behandeld dient te worden in de gespecialiseerde GGZ.
– De behandeling vroegtijdig door de cliënt wordt afgebroken.

Onverzekerde prestatie

OZP/OVP niet basispakketzorg. Dit product is zorg die niet binnen het Basispakket van de Zorgverzekeringswet valt. Het betreft hier, bij uitzondering, een prijs per consult (45 min. gesprekstijd +15 min. administratietijd). Dit zijn kosten die voor uw eigen rekening komen. Er zijn in het zorgprestatiemodel verschillende tarieven voor diagnostiekconsulten en behandelconsulten, zie hiervoor de website van de NZA.

Zorgverzekeraars hebben besloten om behandeling van bepaalde klachten, zoals aanpassingsstoornissen, partner-relatieproblematiek, werkgerelateerde problemen of rouw, niet langer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u zelf de kosten van deze behandeling moet betalen. Een diagnose die niet vergoed wordt, wordt ‘overig zorgproduct’ (OZP) genoemd.

No Show

Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer u mij niet persoonlijk aan de telefoon treft, kunt u mijn voicemail inspreken. Indien u de afspraak niet 24 uur van te voren af heeft gezegd, dan brengen wij een deel van de kosten in rekening bij u, namelijk 50 euro (no show tarief). Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekering dus u dient deze rekening zelf te betalen.