Kwaliteit en privacy

Belangrijk

Ik vind kwaliteit van zorg belangrijk en ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP) en bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN). Ik houd me aan de bijbehorende ethische regels en kwaliteitsrichtlijnen en neem deel aan twee intervisiegroepen met collega-psychologen. Regelmatig neem ik deel aan bijscholingen en congressen.

Psychologiepraktijk Petra de Haan neemt deel aan ROM-meting (routine outcome measurement). Er zullen aan het begin en het einde van de behandeling vragenlijsten bij u worden afgenomen en zonodig ook tussentijds. Hiermee kunnen we na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. Het behandelplan kan dan waar mogelijk worden bijgesteld. De gegevens van ROM zullen gepseudonimiseerd aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ, tenzij u aangeeft daartegen bezwaar te hebben.

PRIVACY STATEMENT
ALGEMENE VOORWAARDEN

BIG-register

Als Gezondheidszorgpsycholoog ben ik opgenomen in het BIG-register van de overheid. Volgens wettelijke verplichtingen heeft de praktijk een goedgekeurd kwaliteitsstatuut, deze is op de praktijk in te zien.

Ik heb een beroepsgeheim. Dat betekent dat vertrouwelijke informatie, voor zover van belang, alleen gerapporteerd mag worden aan derden (zoals de huisarts) met uw toestemming. Het privacystatement van de praktijk vindt u hier. De algemene voorwaarden van de praktijk vindt u hier.

Kamer van Koophandel: 71315128
AGB Praktijk: 94063897
AGB Zorgverlener: 94007565
BIG registratie: 89910973925
IBAN: NL87KNAB 0257 2531 06

Klachtenregeling

In de relatie tussen psycholoog en cliënt kan soms iets mis gaan. Mocht u een klacht hebben over de behandeling dan kunt u deze bespreken met Petra de Haan. Dit vergroot de kans op het oplossen van het probleem of het ophelderen van eventuele misverstanden. Wanneer u er met uw behandelaar niet uitkomt dan kunt u ervoor kiezen werk te maken van uw klacht. Ik ben aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). Vanuit de LVVP ben ik voorzien van een WKKGZ regeling (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Hier vind je meer informatie over deze regeling.

AANMELDEN