Behandelingen

Voor wie?

U kunt bij Psychologiepraktijk Petra de Haan terecht voor basis-GGZ (basis-Geestelijke Gezondheidszorg), voor volwassenen vanaf 18 jaar, met lichte tot matige psychische problemen, bijvoorbeeld:

-Angstklachten
-Depressie, somberheid
-Burn-out, stressklachten en overspannenheid
-Problemen in het omgaan met de gevolgen van lichamelijke aandoeningen
-SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten)
-Rouw en verliesverwerking
-PTSS (posttraumatische stressstoornis) en het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen

AANMELDEN
CONTACT OPNEMEN

Werkwijze

Aanmelden kan alleen als er geen aanmeldstop is. Via het contactformulier kunt u het eerste contact leggen, of telefonisch. De aanmelding is pas definitief als die van mijn kant bevestigd is. Alleen met een verwijsbrief wordt de intake en behandeling vergoed. Tijdens het intakegesprek bespreken we wat uw hulpvraag is, wat de klachten precies zijn, hoe ze ontstaan zijn en waarom ze niet over gaan. Ook nemen we praktische zaken door (zoals de vergoeding, mijn beroepsgeheim en de privacy). Het invullen van vragenlijsten maakt deel uit van de intakeprocedure. Als na de intakefase wordt ingeschat dat uw klachten niet met kortdurende psychologische hulp kunnen worden behandeld, dan wordt met u bekeken waar en hoe u wel goed geholpen kunt worden.

Als we samen besluiten wel een behandeltraject te starten dan duurt deze meestal (inclusief intakefase) 4 tot 12 gesprekken. Hoeveel gesprekken u nodig heeft hangt af van uw hulpvraag, problematiek en doelen. Tussentijds en aan het einde van de behandeling wordt de voortgang bijgehouden met evaluatiemomenten en korte vragenlijsten.

Online of telefonische consulten zijn mogelijk evenals e-health modules via het programma Embloom.

Als er tijdens mijn afwezigheid/vakantie sprake is van crisis/spoed dan kunt u de huisarts of de huisartsenpost bellen.

Behandelmethoden

Bij psychologiepraktijk Petra de Haan wordt gewerkt met technieken uit de cognitieve gedragstherapie. Daarbij is het uitgangspunt dat gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het is een praktische benadering waarvan de effecten wetenschappelijk bewezen zijn. U leert anders tegen een situatie aan te kijken en uw doen en laten zo te beïnvloeden dat u weer grip krijgt op uzelf.

Ook voor behandeling met de techniek EMDR kunt u bij mij terecht. Ik heb hiervoor de basis- en de vervolgopleiding gedaan. Deze techniek helpt bij het verwerken van pijnlijke ervaringen uit het verleden waar u nu nog last van heeft.

Ter aanvulling op de individuele gesprekken, kan er ook e-health worden ingezet. Dat is ondersteuning van de behandeling met online formulieren of behandelmodules.

TARIEVEN