Aanmelden

Als u mijn wachttijd te lang vindt of ik een aanmeldstop heb, kunt u de website www.psychologenapeldoorn.nl raadplegen om een collega te zoeken, of uw zorgverzekering te bellen en te vragen om zorgbemiddeling. Zo kan uw zorgverzekering helpen om bij een andere psycholoog eerder terecht te kunnen.

Let er ook op dat ik beperkte openingstijden heb namelijk:

maandag 9.00-14.00 uur

dinsdag 9.00 – 12.00 uur

donderdag 9.00 – 14.00 uur

Hoe werkt het?

Om u aan te melden voor behandeling bij psychologiepraktijk Petra de Haan heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor de generalistische basis GGZ. U kunt de verwijsbrief meenemen naar uw intakegesprek.  Het eerste contact kunt u met mij leggen via de mail of telefonisch. Als ik de telefoon niet direct kan beantwoorden, spreek dan uw naam en telefoonnummer in, dan bel ik u terug. Als u contact opneemt via het contactformulier of de mail, schrijf hier dan even uw telefoonnummer bij dan bel ik u om te overleggen over de aanmelding en geef ik een indicatie van de wachttijd.

Een verwijsbrief van de huisarts is nodig. Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de verwijsbrief aan een aantal minimale eisen te voldoen. Bekijk hieronder de checklist voor de verwijsbrief.

Checklist Verwijsbrief

Onderstaande checklist betreft de minimale eisen waar de verwijsbrief aan dient te voldoen. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz
aanmelden